22 lutego 2015

Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Głowackiego świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na podstawie jednorazowego zlecenia Klienta lub umowy o stałą obsługę prawną.

Pomoc prawna realizowana jest w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty, wniosków o wpis i zmianę w KRS, jak również udział w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji.

W ramach pomocy prawnej Kancelaria oferuje m. in. zastępstwo strony w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz pomoc w:

 • prawnej windykacji należności,
 • sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę, prawa własności (stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności), roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji czy innych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • sprawach z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
 • sprawach spadkowych,
 • sporządzaniu projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego,
 • zakładaniu spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
 • opiniowaniu umów oraz sporządzaniu opinii prawnych,
 • sprawach rodzinnych, w tym dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem czy sprawach o alimenty,
 • sprawach pracowniczych,
 • sporządzaniu pism inicjujących postępowanie administracyjne i zaskarżaniu decyzji,
 • sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Wskazany powyżej katalog usług ma oczywiście charakter otwarty.