22 lutego 2015

O mnie

Jestem założycielem Kancelarii Radcy Prawnego wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-1017.

W 2009 roku ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie trwania studiów odbyłem praktyki studenckie w kancelarii adwokackiej oraz w Sądzie Rejonowym w Brodnicy.

W 2009 roku pomyślnie złożyłem egzamin na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aplikację radcowską rozpocząłem dopiero w 2011 roku, tj. po ukończeniu aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W trakcie trwania aplikacji ogólnej zdobywałem doświadczenie zarówno w prokuraturze jak i Sądzie Rejonowym oraz Sądzie Okręgowym, w wydziałach karnym, cywilnym, gospodarczym, upadłościowym, krajowym rejestrze sądowym i wieczystoksięgowym,  analizując akta spraw obejmujących niejednokrotnie skomplikowany stan faktyczny oraz prawny i sporządzając projekty orzeczeń wraz z uzasadnieniem.

Po zakończeniu aplikacji ogólnej, która umożliwiała mi zostanie referendarzem sądowym, asystentem sędziego lub asystentem prokuratora, zostałem asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, a następnie w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W ramach powierzonych mi obowiązków analizowałem akta spraw i sporządzałem projekty orzeczeń wraz z uzasadnieniem o tematyce cywilnej, jak i karnej. W Sądzie Okręgowym, II Wydziale Karnym, zajmowałem się także analizowaniem treści pism przesyłanych w języku angielskim przez organy sądowe państw członkowskich Unii Europejskiej i udzielaniem na nie stosownych odpowiedzi. Posiadam więc nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne doświadczenie potwierdzone niemal czteroletnią pracą w Sądach, w tym w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Toruniu. Niezależnie od powyższego, w trakcie trwania aplikacji radcowskiej, sporządzałem również pisma procesowe i zastępowałem strony przed Sądem.

Swoją dotychczasową postawą potwierdziłem, że jestem osobą odpowiedzialną, komunikatywną i potrafiącą wykorzystać swój potencjał, a także zdolności analitycznego i logicznego myślenia oraz kreatywność i pracowitość, co bezpośrednio wpływało na jego wysoką efektywność.